ظهور نو

باور کنم هستی و شب تاریک نیست؟ دنیای ما دنیای شر و نیک نیست؟

هار مجدون (آرماگدون)

آیا درمورد تفکرات یهودیان و مسیحیان صهیونیست چیزی می دانید؟ درمورد "هارِ مجِدون" تا به حال چیزی شنیده اید؟ اگر می خواهید بیشتر بدانید، جملات زیر راهنمای شمایند.

- هال لیندسی صاحب کتابهای "زمین، سیاره بزرگ مرحوم" و "جهان نوینی در کار فرارسیدن است" اعلام می دارد که خداوند از پیش مقرر ساخته است که ما به یک جنگ «هار مجدون» هسته ای دست بزنیم. همچنین می گوید ما باید هفت مرحله یا هفت مشیت الهی را از سر بگذرانیم که یکی از آنها نبرد هراس انگیز هارمجدون (آرماگدون) است که در آن همه گونه سلاحهای بس ویرانگر هسته ای به کار برده خواهد شد. از آنجا که این هفت مرحله، هفت مشیت الهی نامیده می شود، خود این نظام اعتقادی، مشیت الهی گرایی و پیروان آن نظام، هواخواهان مشیت الهی نامیده می گردد.

- برنامه های تلویزیونی آمریکایی کشیشان پروتستان می کوشند مردم را متقاعد کنند که لازم نیست در راه صلح بکوشند. بلکه به جای آن، باید جنگ را بخواهند زیرا که خواست خداست.

- از 4000 کشیش بنیادگرای پروستان تقریبا 3000 نفرشان از هواخواهان مشیت الهی هستند که اعتقاد دارند تنها یک کشتار همگانی هسته ای می تواند مسیح را به زمین بازگرداند.

- اتحاد دولت اسرائیل با مسیحیان جنگجوی دست راستی آمریکایی برابر با هارمجدون هسته ای است.

- مدرسه هایی مثل "موسسه انجیلی مودی شیکاگو" و "کالج انجیلی فیلادلفیا" و "موسسه انجیلی لوس آنجلس" و درحدود 200 موسسه دیگر دانشجویان را به سراشیبی تند مشیت الهی گرایی و پرستش اسرائیل می راند.

- نظام اعتقادی کسانی که خداشناسی هارمجدون را تبلیغ می کنند، روی سرزمین انجیلی صهیون و دولت صهیونیستی اسرائیل متمرکز است که این دو را برابر هم و یکی می گیرند. اینان چون اعتقاد دارند اسرائیل باید مقر فرود آمدن دومین ظهور مسیح باشد، سعی دارند پرستش سرزمین اسرائیل را به یک آیین مذهبی بدل سازند.

آری به اعتقاد یهودیان و مسیحیان صهیونیست، جنگی بزرگ در راه است. شما چه می گویید؟ آیا هارمجدونی در پیش داریم...؟

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۱۱ساعت 21:9 PM  توسط SAEED.Y @ AFSHIN.O  |